ስለእኛ

01.

ሆንግኮንግላይበመመስረትእና母鸡እናውስጥየተመሠረተ,አኦልጋከተቋቋመበትጊዜጀምሮተግባራዊ,ቀልጣፋ,የተረጋጋእናአስተማማኝየንግድፅንሰሀሳብንበጥብቅይከተላል。

አኦልጋበሆቴልዕቃዎችላይበማተኮርበዓለምዙሪያለሚገኙሆቴሎችእንደየፍላጎታቸውናባህሪያቸውደህንነታቸውየተጠበቀ,ጥራትያላቸውናጥራትያላቸውምርቶችንይሰጣል,የምርትክልልየፀጉርማድረቂያ,የኤሌክትሪክኬላ,የቡናማሽን,ብረት,ኤሌክትሪክሚዛንእናሌሎችየኤሌክትሪክምርቶችእናክፍሎችናቸው。አቅርቦቶች

አኦልጋከፍተኛድጋፍእናከሽያጭአገልግሎትበመስጠትበክፍልአቅርቦቶችላይመፍትሄዎችንለደንበኞችበእውነተኛፍላጎቶቻቸውመሠረትዋጋማዋጋማይሰጣልይሰጣል。

13.

በcrmእናእናበኢአርፒሲስተምስበጥሩሁኔታየታጠቁምርቶችንበሙሉሂደትለማስተዳደርሁሉንምመረጃዎችንእናሀብቶችንሀብቶችንበቀላሉበመጠቀምምርጡንእናሁሉንአቀፍአቀፍአቀፍአቀፍሽያጭእናሽያጭሁሉንአቀፍበቀላሉመስጠትእናእናሽያጭአገልግሎቶችንበቀላሉመስጠትመስጠትመስጠትምርቶችወደጥሬምርጫ,ምርት,ትራንስፖርትእናሌሎችመዝገቦችበቀላሉይችላሉ,ይህምከፍተኛብቃትእናየደንበኞችንእርካታ。

ERP1-1

የምስክርወረቀትባለስልጣን

011
017.
012.
015.
013
019.
016.
018.
014
14702631-025_gs-sw-103-certificate_report__2

ዝርዝርዋጋዎችንያግኙ