дарБораимо.

01.

АолгабаГонконгтакянамуда,дарШенчженмустақараст,аззамонитаъсисёбӣбаконсепсияитиҷорииамалӣ,муассир,устуворвабоэътимоддарҷаҳонпайравӣмекунад。Бомақсадиэҷодибрендидараҷаиҷаҳониимаҳсулотибаландсифатибарқиибоэътимодвабоэътимод,Aolgaбамизоҷvwin德赢能提款40万吗онимотаҷҳизотизебоимеҳмоннавозӣвахушсифатротавассутиҳамгироииR&d,истеҳсолвафурӯшпешниҳодменамояд。

vwin德赢能提款40万吗AOLGAбаасбобҳоимеҳмонхонатамаркузнамуда,мувофиқиталаботвахусусиятҳоионҳобароимеҳмонхонаҳоитамомиҷаҳонмаҳсулотибехавф,боэътимодвабаландсифатрофароҳаммеорад,боқаторионҳомӯйхушккунак,чойникибарқӣ,мошиниқаҳва,оҳан,миқёсибарқӣвадигармаҳсулотибарқӣваҳуҷралавозимот。

Бодастгириибузургтаринвахидматимахсусипасазфурӯш,Aolgaдарбvwin德赢能提款40万吗ораитаъминотиҳуҷраҳовахидматҳоиарзандабамуштариёнмувофиқиниёзҳоивоқеиионҳоқарорҳопешниҳодмекунад。

13.

БосистемаҳоиCRMваERP,кихубмуҷаҳҳазшудаанд,мометавонембаосонӣазтамомииттилоотваманбаъҳоизарурӣбароиидораимаҳсулотдартамомиравандистифодабаремвабароимизоҷонихудбеҳтаринваҳамаҷонибахидматҳоипешазфурӯшвапасазфурӯшропешниҳодкунем,тобоварӣҳосилкунем,киҳармаҳсулотрометавонбаосонӣдаринтихобиашёихом,истеҳсол,нақлиётвадигарсабтҳопайдокард,киинбамосамаранокиибаландтаринвақаноатмандиибеҳтаринимизоҷонромеорад。

ERP1-1

Машомотисертификатсия.

011
017.
012.
015.
013
019.
016.
018.
014
14702631-025_gs-sw-103-certificate_report__2

НархшоимуфассалГиред.